P1

Offshore vindmøller på Middelgrunden

CO2 er et stadig stigende problem på verdensplan og dermed også i Danmark. For at mindske dette problem er der i Danmark blevet lavet en energihandlingsplan, Energi 21. En del af denne handlingsplan er at mere og mere energi, skal komme fra vedvarende energikilder. Dette skal delvist tilgodeses med vindenergi.
For at belyse om offshore vindenergi sparer miljøet for emission, herunder CO2, er der lavet en LCA (livs-cyklus-analyse) over offshore vindmøller. LCA er en standardiseret analyse, som analyserer et produkt fra vugge til grav, med hensyn til emissioner. Udfra denne kan der konkluderes, hvorvidt offshore vindmøller sparer miljøet for emissioner.
Ud fra LCA standarden er der også analyseret på emission fra fundamentet til offshore vindmøller. Dette er, sammen med økonomiske og geotekniske forhold, gjort for at vælge det mest hensigtsmæssige fundament til Middelgrunden. Der er derefter beregnet på, hvor stor dette fundament skal være, for at modstå de påvirkninger en offshore vindmølle bliver belastet med på Middelgrunden.
Til at hjælpe med beregningerne, er der lavet forsøg i laboratoriet. Dette er gjort for at bestemme nogle parametre, som skulle bruges til dimensionering af fundamentet.

| Rapport 2,4 MB |

Aleks Kvartborg Jakobsen - Ålborggade 24, 2 th - 8000 Århus - +45 22587571 - e-mail