P2

Det nye Aalborg tårn

I denne rapport, er der taget udgangspunkt i behovet for et nyt Aalborg Tårn. Dette behov vil blive belyst udfra en spørgeskemaundersøgelse og en analyse af de interesseparter, der ville være tilstede i forbindelse med opførelsen af et nyt Aalborg Tårn.
Disse analyser indikerer at behovet for et nyt Aalborg Tårn er tilstede.
I forbindelse med spørgeskemaundersø- gelsen og gruppens egne forudsætninger, vil udformningen af et nyt Aalborg Tårn blive valgt. I projektets tekniske del vil der arbejdes videre med denne udformning.
Der vil indgå en livscyklusscreening til at vælge det mindst miljøbelastende materiale til tårnets ben.
Rapportens tekniske del vil omfatte en dimensionering af tårnets ben og teorien bag denne. Dette vil blive udført udfra beregninger i hånden og Matlab. Ved dimensioneringen findes et tværsnit for tårnets ben, hvorved konstruktionen overholder de krav som stilles.

| Rapport 2,2 MB |

Aleks Kvartborg Jakobsen - Ålborggade 24, 2 th - 8000 Århus - +45 22587571 - e-mail