B3

Omlægning af Nibevej syd for Støvring

I denne rapport tages der udgangspunkt i behovet for omlægning af Nibevej syd for Støvring. Dette behov belyses ud fra en gennemgang af vejens omgivelser og trafikale problemer.
Der drøftes flere løsningsforslag, og et af disse vælges til viderebearbejdelse. Det valgte forslag omfatter en omlægning af Nibevej syd for Støvring og en bro over Mastrup bækdal.
Der opstilles en prognose for, hvor meget trafik der forventes i slutningen af dimensioneringsperioden, og vejen dimensioneres for denne.
Der skitseres to broforlsag og et af disse, en gitterbro, vælges til dimensionering. For denne brokonstruktion, dimensioneres udvalgte dele. Udover dette dimensioneres dele af vejstrækningens afvandingssystem.

| Hovedrapport 2,9 MB | Bilagsrapport 2,0 MB |

Aleks Kvartborg Jakobsen - Ålborggade 24, 2 th - 8000 Århus - +45 22587571 - e-mail