B6

Projektering af Kennedy Arkaden

Dette projekt behandler emnerne projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner. Der tages udgangspunkt i det nyopførte byggeri på John F. Kennedys Plads i Aalborg, Kennedy Arkaden.
Byggeriet analyseres indenfor anlægsteknik, fundering og konstruktion med udgangspunkt i det udleverede tegningsmateriale og den geotekniske rapport for området. Der udarbejdes løsningsforslag til bygningens statiske system og til byggepladsens indretning.
Yderligere bestemmes i forbindelse med byggepladsen, mængden af jordarbejde der skal udføres, en metode til sænkning af grundvandsspejlet og opbygning af byggegruben. Desuden dimensioneres et bærende konstruktionselement og samlinger mellem bæreende vægge, samt et pæleværk for en af bygningens bærende kerner og søjler.
For alle bearbejdede emner udarbejdes der pris og resourceforbrug. Dette resulterer i en samlet hovedtidsplan og et samlet pris overslag for de bearbejdede emner i forbindelse med byggeprojektet.

| Hovedrapport 4,1 MB | Entrepriserapport 11,5 MB |

Aleks Kvartborg Jakobsen - Ålborggade 24, 2 th - 8000 Århus - +45 22587571 - e-mail