B7

Virkelighedens teori eller teoriens virkelighed?

I dette projekt undersøges en homogen og en porøs krum bjælke mht. nedbøjning. Der tages udgangspunkt i materialeparametrene for det homogene materiale, som bestemmes ved forsøg.
Udfra materialeparametre bestemmes flytninger for en homogen krum bjælke analytisk og numerisk og disse sammenlignes med forsøgsresultater. Derudover sammenlignes tøjninger fra den numeriske model med tøjninger fra forsøg.
Flytningen for en porøs krum bjælke, af samme materiale, bestemmes numerisk på baggrund af analytisk og numerisk estimerede materialeparametre for det porøse materiale, samt ved numerisk beregning med superelementer og disse sammenlignes med forsøgsresultater.
Derudover undersøges det ved sammenligning af analytiske og numeriske beregninger og forsøgsresultater, hvilken betydning nærliggende rande har for tøjninger og spændinger omkring et hul i et materiale.

| Hovedrapport 2,5 MB | Bilagsrapport 4,0 MB | Appendix 0,7 MB |

Aleks Kvartborg Jakobsen - Ålborggade 24, 2 th - 8000 Århus - +45 22587571 - e-mail