B8

Bropille - Femer Bælt

Med baggrund i en udvidelse af det europæiske motorvejsnet dimensioneres en udvalgt bropille til en skråstagsbro over Femer Bælt.
Vinddata udgør grundlaget for bestemmelse af bølgelasten, mens de resterende laster, herunder vindlast, findes ved normer. Den dimensionsgivende bølgelast bestemmes analytisk og numerisk, og verificeres efterfølgende eksperimentelt.
Der foretages en skitseprojektering af bropillens gravitationsfundament ved anvendelse af en normbaseret metode. Herefter foretages en brudanalyse af fundamentet ved analytiske beregninger, som verificeres og sammenlignes med finite element beregninger. Fundamentets sætning og differenssætning undersøges ved en konventionel og numerisk metode. Hoveddelen af de geotekniske designparametre er fastlagt udfra triaksial- og CPT-forsøg, hvor de resterende parametre er fundet udfra udførte bundundersøgelser på lokaliteten.

| Hovedrapport 4,6 MB | Appendix 2,3 MB |

Aleks Kvartborg Jakobsen - Ålborggade 24, 2 th - 8000 Århus - +45 22587571 - e-mail