B9_10

Kalibrering af turbulensmodel ved måling på målemast.

Målemasten ved Aalborg Østhavn vindmøllen er 70 m høj og har monteret vindmålere i flere højder. Målinger fra disse kan bl.a. benyttes til at vurdere og kalibrere forskellige modeller for turbulensen i vindfeltet, f.eks. Mann og Krenk’s model og modellerne i vindmøllenormerne (IEC 61400) og i konstruktionsnormerne (DS410 og EN 1991-1- 4).

Projektet kan indeholde følgende: Måling af vindhastigheder som funktion af tiden i flere højder og med flere typer vindmålere på målemasten. Vurdering og kvantificering af usikkerhed ved vindmålingerne. Statistisk analyse af de målte vindhastigheder: bestemmelse af middelvindhastigheder, turbulenskomposanter (i 3 retninger), turbulensspektre og kohærensfunktioner. Opstilling af relevante turbulensmodeller og kalibrering af parametre i disse vha. vindmålingerne. Sammenligning og vurdering af turbulensmodellerne. Anvendelse og sammenligning af de kalibrerede turbulensmodeller i en eller flere forskellige anvendelser:

| Beskrivelse 0,1 MB |

Aleks Kvartborg Jakobsen - Ålborggade 24, 2 th - 8000 Århus - +45 22587571 - e-mail